11 april 2023

De provincie Zeeland heeft opdracht gegeven voor het afplaggen van bermen in de omgeving van Zoutelande. Het afplaggen is het verwijderen van de bovenste laag van gras en pollen. Dit wordt gedaan om meer ruimte te creëren voor de afvoer van regenwater. Het vrijkomende materiaal wordt vervolgens plaatselijk verwerkt in bermen op locaties met kuilen en verzakkingen.

Waarom is afplaggen nodig?

Het afplaggen van bermen heeft verschillende voordelen. De afvoer van regenwater is noodzakelijk, omdat teveel water op de weg kan leiden tot gevaarlijke situaties, zoals aquaplaning. Door het afplaggen van bermen kan het water beter wegstromen en worden deze gevaarlijke situaties voorkomen.

Daarnaast kan het afplaggen van bermen ook leiden tot een betere kwaliteit van de bodem. Het verwijderen van de bovenste laag zorgt ervoor dat voedingsstoffen beter doordringen tot de onderliggende bodemlagen. Dit kan leiden tot een betere groei van planten en bloemen.

Verwerking van vrijkomend materiaal

Het vrijkomende materiaal bij het afplaggen wordt plaatselijk verwerkt in bermen op locaties met kuilen en verzakkingen. Door het materiaal op deze plekken te gebruiken, wordt de bodem hier opgehoogd en kunnen kuilen en verzakkingen worden opgevuld. Hierdoor ontstaat er weer een gelijkmatige en veilige berm.

Deze klus is weer geklaard en de veiligheid en de kwaliteit is gewaarborgd!