7 mei 2021

Tijssen is als uitvoerder van groenonderhoud en baggerwerkzaamheden, altijd betrokken bij het milieu. Om dit ook te kunnen aantonen, hebben wij ons milieuzorgsysteem, ISO 14001 laten certificeren. Op 30 maart 2021 hebben wij het certificaat in ontvangst mogen nemen.

Voor ons waren daarbij de volgende aspecten van belang:

  • besparingen van energie;
  • inzet milieuvriendelijk grondstoffen;
  • inzet duurzame materialen;
  • verbetering afvalscheiding;
  • structuur voor continue verbetering van de milieuprestaties;
  • instructies / oefening wat te doen bij een milieu incident.

Dit heeft o.a. geresulteerd dat we binnen onze organisatie een speciale brandwerende opslagruimte hebben geplaatst voor de opslag van brandbare stoffen.