Wij zijn Tijssen
Sinds 1 juni 2019 maakt groenaannemer VOF J. Tijssen in Sint Maartensdijk (provincie Zeeland) onderdeel uit van de Vermeulen Groep. VOF J. Tijssen gaat sinds dien verder onder de naam Aannemingsbedrijf Tijssen B.V. als 100% dochteronderneming van Aannemingsbedrijf Vermeulen Benthuizen B.V. ( Vermeulen Groep).
Tijssen is actief op het gebied van landschapsverzorging (dienstverlening op het gebied van groenvoorziening zoals maaiwerk van wegbermen en ander onderhoud aan of langs wegen), grondverzet (civiele werken) en baggeren.

Historie
Op 1 april 1971 startte Johan Tijssen vanuit Dinteloord het aannemingsbedrijf J. Tijssen v.o.f. met zijn eerste maai- en snoeiwerkzaamheden in opdracht van Rijkswaterstaat. In het vijftigjarig bestaan van de v.o.f. is Tijssen al die jaren voor Rijkswaterstaat blijven werken, en daarnaast ook voor andere opdrachtgevers zoals, provincies, gemeenten en waterschappen. De activiteiten breidden zich in de loop der jaren flink uit. Zo is aannemingsbedrijf J. Tijssen rond 1978 gestart met het baggeren van sloten en rond 2005 zijn daar de civiele werkzaamheden aan toegevoegd. In 1982 is zoon Nico Tijssen vennoot geworden van de v.o.f.. Door de groei van het bedrijf zijn ze uiteindelijk op de grotere locatie in Sint-Maartensdijk terecht gekomen en daarvandaan worden tot op heden de bedrijfsactiviteiten nog steeds uitgevoerd.

In juni 2019 is aannemingsbedrijf J. Tijssen v.o.f. overgenomen en gaat sindsdien verder als: Aannemingsbedrijf Tijssen B.V., 100 % dochter van Aannemingsbedrijf Vermeulen Benthuizen B.V., met wie de Tijssens reeds jarenlang hebben samengewerkt in het verleden. Beide ondernemingen zijn onder andere actief op het gebied van landschapsverzorging (dienstverlening op het gebied van groenvoorziening zoals maaiwerk van wegbermen en ander onderhoud aan of langs wegen) en grondverzet (civiele werken). Daar waar nodig kunnen de bedrijven elkaar versterken. Zo werkt aannemingsbedrijf Tijssen B.V. samen met de Vermeulen Groep binnen het contract Zee & Delta. De overname heeft gezorgd voor continuïteit van de vroegere v.o.f. en voor mogelijkheden tot verdere groei en optimalisatie van de dienstverlening.

Waarom Tijssen groenonderhoud

Wij zijn expert in
groenonderhoud

Certificeringen

Kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid zijn belangrijke aspecten binnen Tijssen.
Met de certificering van belangrijke kwaliteits-, veiligheids- en duurzaamheidsnormen tonen wij aan hoe wij onze bedrijfsprocessen beheersen en sturen, waarbij wij onze prestaties continu evalueren en optimaliseren.

Diverse onafhankelijke certificatie-instellingen hebben uit onderzoek (certificatie-audits) geconcludeerd dat Tijssen voor 100% aan alle eisen van deze normen en aan de wet- en regelgeving voldoet. Op basis daarvan zijn de onderstaande certificaten toegekend.

Download: Nieuwsbrief Certificaten 2023

ISO 9001 is een internationale norm voor het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. Het kwaliteitsmanagementsysteem is vooral gericht op klantgerichtheid en klanttevredenheid (voldoen aan de klant eis/wens). ISO 9001 toetst ook op het voldoen aan wettelijke eisen, bedrijfseigen eisen en het beheersen en verbeteren van processen en activiteiten. Denk hierbij aan de eisen omtrent het opstellen van plannen, het beschrijven van processen en activiteiten en het verzorgen van juiste en geschikte middelen, denk daarbij aan machines, materialen, personen e.d. Verder toetst ISO 9001 de processen, activiteiten en resultaten en ook het bijstellen van de plannen, processen en activiteiten.

Download hier

ISO 14001 specificeert de eisen van een milieumanagementsysteem die wij als organisatie gebruiken om onze milieuprestaties te verbeteren. Deze internationale norm is bedoeld voor gebruik binnen onze organisatie om op een systematische wijze onze milieuverantwoordelijkheden te managen, zodat we bijdragen aan de milieupijler van duurzaamheid.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is ook zorg dragen voor ons milieu. Wij doen dit door vanuit ons ISO 14001 gecertificeerde milieumanagementsysteem onze milieubelastende activiteiten duidelijk in kaart te brengen, en concrete maatregelen te nemen om milieubelasting steeds verder terug te dringen om zo milieuprestaties te verbeteren. Hiermee geeft Tijssen naast grote milieuvraagstukken zoals het beperken van CO2-uitstoot (zie CO2-prestatieladder) ook concreet invulling aan de leefbaarheid bij bewoners en omgeving op het gebied van onder meer geluidsoverlast en bodemverontreiniging.

Download hier

Om onze werkzaamheden veilig en gezond uit te voeren werkt Tijssen met een VGM-beheersyteem. Doordat Tijssen is gecertificeerd volgens de eisen van de VCA**, tonen we aan dat we voldoen aan de huidige eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. De VCA** is een veelzijdig en compleet programma waarmee wij als dienstverlenend bedrijf objectief en structureel worden getoetst.

Download hier

Tijssen groenonderhoud

Werken bij Tijssen groenonderhoud

Vacatures
Wil jij werken bij een dynamisch familiebedrijf?
Bekijk hier ons huidige aanbod.