21 juni 2021

Tijssen Groenonderhoud werd in 2019 overgenomen door de Vermeulen Groep. De eerste samenwerking bestond uit het verzorgen van de maaiwerkaamheden voor Rijkswaterstaat binnen het prestatiecontract ‘Zee & Delta’.  Daarnaast voeren we zelfstandig, gezamenlijk of in onder-aanneming, groenonderhoud of baggerwerkzaamheden uit voor verschillende contracten binnen gemeenten, provincies en waterschappen.

Om onze herkenbaarheid te vergroten, hebben we onszelf een nieuwe huisstijl aangemeten. Tijssen 2.0

We hebben een nieuw logo laten ontwikkelen en afgelopen maanden is ons complete machinepark gespoten en beplakt in de nieuwe huisstijl. Onze website is geheel vernieuwd en we hebben een nieuwe domeinnaam www.tijssengroen.nl  Tevens hebben we ook ons briefpapier en e-mailhandtekening aangepast.

Ons groene machinepark en de zwart gele kleuren in ons logo zullen een bijdrage leveren aan de herkenning van de waarden die wij al bijna vijftig jaar hanteren; kwaliteit, flexibiliteit en betrouwbaar.