In opdracht van Rijkswaterstaat geeft ons moederbedrijf Vermeulen Groep uitvoering aan het integrale onderhoudscontract ‘Prestatiecontract Zee & Delta’. Binnen dit contract geeft Tijssen invulling aan het groenonderhoud.

In de zomer maaien we het gras en in de wintermaanden snoeien we de bomen langs de A58, N57, N59 en N61. Zo wordt de functie van de infrastructuur niet belemmerd door het groen. In sommige gebieden kan de weggebruiker in de zomer genieten van bloeiende bermen. In de bermen vinden vele soorten planten en (kleine) dieren een toevluchtsoord.

Door middel van een uitgekiend bermbeheer kunnen we de technische en verkeerskundige functies maar ook de natuurfunctie van de bermen versterken. We hanteren hierbij de Gedragscode Soortenbescherming op basis van de Wet Natuurbescherming. Zo zorgen we voor een zorgvuldige omgang met Flora en Fauna, waarbij voorafgaand aan en tijdens de uitvoering binnen redelijkheid de maatregelen worden verricht om schade aan een beschermde soort te voorkomen.