In opdracht van waterschap Aa en Maas onderhouden we de sloten en watergangen in het gebied Beneden Aa, Uden Meierijstad.

Het werk bestaat in hoofdlijnen uit:

  • Het maaien van watergangen
  • Het maaien en afvoeren van ecologische verbindingszone’s
  • Het verzamelen, opladen en afvoeren van vrijgekomen maaisel
  • Het baggeren van watergangen